Değişen Reklamcılık Sektörü

İnsanlık tarihinin en eski kavramlarından biri olan pazarlama, insanlık ile birlikte ekonomik, sosyolojik ve psikolojik değişimler geçirerek, başkalaşıma uğramıştır. Pazarlamada sırası ile yüz yüze yapılan, malın mal ile alındığı ilk evre, paranın icadı ile başlayan ikinci evre, kitlesel üretimin başlattığı üçüncü evreden söz edebiliriz ki bu dönem reklamın da anlam kazandığı dönemdir. Kitlesel üretim aşamasını, […]

DEVAMIReklamcılık Terimleri

ABC Analizi (ABC analysis): Stokta ne kadar ürünün bulundurulacağının, ne kadarının tüketilmesine izin verileceğinin ve ne kadarının stoklardan çıkarılması gerektiğinin anlaşılması için kullanılan ürün gruplarını bir kârlılık ölçüsüne göre sıralayan ve gruplayan bir analizdir.
Acente (Agent – Broker): Üreten ile tüketeni bir araya getiren aracı kişi ve ya kuruluş.
Alacak hesapları (Accounts receivables): Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan […]

DEVAMIİnternet Reklam Terimleri

Reklamcılık sektörüne İnternet reklamcılığı kavramının girmesi ile pek çok yeni terim ve kısaltma eklenmiştir. Ancak yeni yeni dilimize giren bu terimler hala dilimize tam olarak çevrilemeden İngilizce olarak kullanılmaya devam etmektedir. En sık kullanılanları:
Ad Server: Bannerların yer alacakları web sayfasında belirlenmiş alana yerleştirilmelerini, günlük görüntülenme ve tıklanma gibi analitik bilgilerin takibini sağlayan kullanıcı ara yüzü, […]

DEVAMIReklamcılık Sektörü

Ülkemizde Reklamcılık sektörü ekonominin dışında değil, tamamen ekonominin genel konumuna paralel seyreden bir sektördür. Bu sebeple, bir ekonomik dar boğaza girildiği anda ilk darbeyi bu sektör yemektedir. Ve bu tam bir kısır döngüdür. Zira bu sektör sadece kendisinin ekonomik olarak yarattığı değerle değil, ekonomiye sağladığı itici güç ile Türkiye için çok önemlidir. Çünkü çalışmaları ile […]

DEVAMIReklamcılık

Reklamcılık, Reklamcılık Mesleği, Reklamcılık Bölümü ve Reklamcılık Bölümü Olan Üniversiteler
Ülkemizde ve dünyada, küreselleşme, rekabet ve yayın teknolojilerindeki ilerlemeler gibi gelişmelerle giderek önemi artan, iş kapasitesi ve yıllık cirosu milyarlarca dolar olan reklamcılık profesyonel yetişmiş insan gücüne yoğun olarak ihtiyaç duyan bir sektör haline gelmiştir. Ayrıca son zamanlarda, bu bölümde yetişen profesyonel insan gücü Türk sinemasında […]

DEVAMIReklamcılık ve Satış Yönetimi

Satış yönetimi, hem günlük, hem de uzun vadeli bir süreçtir diyebiliriz. Şöyle ki bugünkü satışları gerçekleştirirken, yarına da yatırım yapan satış gücü profili günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır.
Satış yönetimi, ticari bir firmanın devamlılığı için şart olan bir gereksinimdir, profesyonel bir çalışma ve efor gerektirir. Bir firma için ne kadar kaliteli ve ekonomik ürün ve ya hizmet […]

DEVAMIReklamcılık ve Halkla İlişkiler

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler hem birbirinden çok farklı hem de birbirinden ayrılmaz parçalardır diyebiliriz. Aynı hizmet için bir bütünün parçaları gibi çalışırlar fakat kendi içlerinde organize olmuşlardır. Bunlar arasındaki farkı bilmek ve buna göre pazar araştırmaları yapmak şirketlerin büyümesi için kaçınılmazdır.
Her iki kavramında farkını anlayabilmek için önce onları tanımlayalım.

Reklam, bir işletmenin ürün ve ya […]

DEVAMITelevizyon Reklam Çeşitleri

Günümüzde farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip kitlelere ulaşmak televizyon tanıtımları ile çok daha kolay ve hızlıdır. Üstelik bu mecra ile hedef kitleye uygun program seçimi ve zamanlama da yapılabilmektedir.
Yeni kurulan, hızla gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen, farklı ve yeni pazarlara açılmak için marka bilinirliği ve sıcak tanıtımlara ihtiyaç duyan firmalar tanıtım için ayırdıkları bütçelere uygun televizyon tanıtımlarına […]

DEVAMIReklam Nerelere Verilir?

Reklam ortamları ürün ve ya hizmetle ilgili verilmek istenen mesajın hedef kitle ile buluştuğu mecralardır. Ortamının seçimi bir ya da kampanyanın en önemli adımını oluşturmaktadır. Çünkü yapılacak hatalı bir tercih mesajın amaçlanan hedef kitle dışına çıkması anlamına gelmektedir ki bu da tanıtım için harcanan zamanın, yapılan çalışmaların ve giderlerin boşa gitmesi demektir.
Genel olarak reklam verilen […]

DEVAMISeri İlan Nasıl Verilir?

Günümüzde çok az sayıda gazete ilan ve seri ilanları direkt olarak almaktadır. Bunun yerine gazeteler, belirli şartlarla firmalara, Ajanslık yetkisi vermiş böylece söz konusu işi yerine getirmek üzere aracı kuruluşun ilan veren ile gazete ilan servisleri arasında hizmet üretmesine imkân sağlamışlardır.
İlan vermek istediğiniz ajanslara internet üzerinden ilan formunu kullanarak, müşteri ilan destek telefon hatlarını arayarak […]

DEVAMIÖNCEKİ

Reklam.com.tr Ana Sayfa

?>