reklam.com.tr 728x90 banner reklam Reklam.com.tr Reklam Alanı

Reklam Ajansı Sözleşmesi

Reklam ajansı, piyasada bulunan kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine tanıtma işini yani tanıtım işini aldıkları zaman, o firma ile anlaşma yada sözleşme yapar. sözleşme işin aldığına, maliyetinin miktarına, başlangıç ve bitiş zamanlarına, her iki tarafın ahlaki ve yasal çerçeve içerisinde hareket edeceklerine dair mutabakat sağlayan resmi belgedir. Bu noktada birbirinin aynısı olmasa [...]

DEVAMIReklam Ajansı Misyonu

Reklam ajansının misyonu, müşterilerinin ticari etkinliklerinin artmasını sağlamaktır. Bu noktada firmaların, markalaşma süreçlerinde, gerekli olan tüm malzemeleri ( kurumsal kimlik çalışması, kartvizit, logo, afiş, broşür, web v.b.) ajans hazırlar ve firmanın onayına sunar. Reklam ajansından hizmet alan, her hangi bir firmaya, kapsamlı, yenilikçi, farklı tasarımlar ile,  yürüteceği tanıtım kampanyasının ne kadar uzman ekiplerle hazırlanacağının bilgisini [...]

DEVAMIReklam Ajansı

Günümüzde en büyük pazarlama tekniklerinden biri tanıtımdır. Reklam, Herhangi bir mal veya hizmet hakkında bilgi veren, film, oyun, görsel veya işitsel veya algısal materyaldir.  reklam ajansları,  tanıtımı bulunduğu bölgede, ülkede yaşayan ve tanıttıkları mal veya hizmeti kullanma potansiyeline sahip, insanlar için yaparlar. Yani kısaca ajans, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir köprü görevini üstlenir.
Reklam [...]

DEVAMIReklam Ajansları Hakkında Bilgi

Reklam ajansları; firma, kurum ve kuruluşlarının halk yığınları ile aralarında iletişim kuran köprüdürler. Firmaların doğuşundan, gelebilecekleri en üst noktaya gelene kadar ki süreçte, destek ve bazen ayak görevini gören, kitle iletişim aracıdırlar. Onların işleri tanıtımdır. Hemen her şeyi tanıtabilir, hakkında bilgi verebilirler. Hatta ürün ve hizmetlerle ilgili toplumun yargılarını değiştirebilir, ilgilerini çekebilirler, ayrıca toplum tarafından [...]

DEVAMIReklam Ajansları Derneği

Reklam ajansları derneği, aynı diğer sivil toplum kuruluşları gibi bir kuruluştur.  Sivil toplum kuruluşu olduğu için diğerleri ile aynı misyon ve vizyona sahiptirler. Kulvarları farklı olsa da aynı görevleri ifa ederler. Reklam sektöründe, faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşları (ajans, matbaa v.b.) üyelik sistemiyle kendi çatısı altında toplamaya çalışır. Bölgesinde reklamcılık alanında veya kendi tüzükleri [...]

DEVAMIReklam Ajanslarının Yapısı Nasıl Olmalı?

Ürün veya hizmetlerin, fikirlerin, kişilerin, markaların tanıtım tasarımlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak üzere, kurulan reklam ajansları buna göre yapılanmış ve çeşitli departmanları, kendi bünyesine katmıştır. Genel kuruluş amaçları halk ile iletişimi kurmak olduğundan, iletişim, tasarım, medya, firma kurum ve kuruluşlarla ilişkili birimleri içerirler. Kimi birim halkla, kimi birim medya ile, kimi birim medya ile sürekli [...]

DEVAMIReklam Ajansları Ne Yapar?

Reklam ajansları, yeni kurulan, zaten piyasada yaşamını sürdüren, firmaların gerek kendilerini, gerek ürettikleri ürün ve hizmetleri geniş halk kitlelerine tanıtır. Yeni kurulan firmaların pazara girişini destekler ve kolaylaştırır. Onun halk kitleleri tarafından tanınmasını ve kabul edilmesini, ürettiği ürünün, kitle tarafından satın alınmasını veya hizmetlerinin kullanılmasını sağlar. Firma yeni kurulmamış, zaten Pazar içerisinde bir yere sahipse [...]

DEVAMIReklam Ajansı Nasıl Çalışır?

Reklam ajansı hizmet sektörünün taşlarından biridir. Onların hizmetleri, firmanın ürün veya hizmetlerini hedef kitleye tanıtmak amacıyla, iletişim ve pazarlama tekniklerini planlamak ve yürütmektir. Plan ve proje dâhilinde işe başlarlar. Bu proje ve planlar belirli yöntem ve yasalar içerirler. Müşteri ilişkileri firma ile görüşür, piyasanın hangi alanında tanıtım faaliyetlerini yürüteceğini tespit eder. Tanıtımlarda hangi mesajların, hangi [...]

DEVAMIReklam Ajansları Ne İşe Yarar?

Yararlılık noktasında reklam ajansları; firma, kurum ve kuruluşların piyasa içerisindeki yaşam mücadelesinin motor gücünü oluşturur. Çünkü firmaların hedef kitle ile aralarındaki iletişimi sağlar, diyalogun oluşması için köprüler kurar. Firmaların ürettiği ürün ve hizmetlerin özelliklerini, kalitesini, farklılığını hedef kitleye taşıyarak, ürünle ilgili bilgilenmelerini sağlar. O ürünleri almaları için yönlendirip bilgilendirir. Firmanın, Pazar payını arttırarak, büyümesini sağlar. [...]

DEVAMIReklam Ajansları Ne İş Yapar?

Reklam ajansları; iletişim tekniğinin hazırlığından başlar, yaratıcı tasarımı üretir ve uygulanmasını sağlayarak devam eden, bütünleşmiş tanıtım hizmeti sunan bir kurumdur. Şirket profilinin ve mali altyapısının çıkarılması ile başlayan kampanya çalışması, genellikle bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilen, grafik tasarım ve bu tasarımların, kullanılacak tanıtım aracına uygulanması ile son bulur. Bu aşamaları, uzmanlık alanları zaten tanıtım olan ajanslar [...]

DEVAMIÖNCEKİ

SONRAKİ

Reklam.com.tr Ana Sayfa

?>