Reklam Ve Oyunculuk Ajansları

Oyunculuk ve reklam ajansları, sektörün sinema, tanıtım filmi, dizi, klip v.b. gibi yapımlarda kullanılan oyuncu seçimini ve teminini sağlama konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda faaliyet gösteren ajanslardır. Kendilerine başvuru yoluyla veya kendilerinin keşfettiği insanların bu alandaki yeteneklerinin, yukarıdaki mecralarda kullanılıp kullanılamayacağını tespit eden ve bu tip yapımlardan herhangi birinin talebi halinde, onlara oyuncu temin eden […]

DEVAMIReklam Ajansı Nedir?

Reklam ajansı, tasarım ve yayımı konusunda uzmanlaşmış kurumlardır. Tanıtım yapımı ve yayımı konusuna giren bütün konularda, uzmanlaşmış bölümleri kendi bünyesinde bulundurarak, bütünlüklü tanıtım üretir ve geniş halk yığınlarına iletir. Ajans, firmanın işini, etkili, çarpıcı, farklı, anlaşılır konu ve malzemelerle tasarlamaya gayret eder.  Bu gayretin üzerine bir de,  tanıtım araçlarının doğru seçilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, mesajlarını, tanıtımlarını […]

DEVAMIReklam Ajansı Vizyonu

Reklam ajansının vizyonu çerçevesinde, kurduğu iş ilişkilerinin sağlığı ve verimliliğini önemsemeli, kalite anlayışının, hem firmalar arasında, hem de halk yığınları arasında yaygınlaşmasını sağlamalıdır. Uzun vadeli iş ortaklıklarını, iş/hizmet alışverişinin sevgi ve saygı, güvene, dürüstlük anlayışına bağlı hale getirmelidir. Bu anlamda reklam ajansı, firma ile tam bir işbirliği içinde çalışmalı ve verdiği hizmetin kalitesini korumak ve […]

DEVAMIReklam Ajansı Sözleşmesi

Reklam ajansı, piyasada bulunan kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine tanıtma işini yani tanıtım işini aldıkları zaman, o firma ile anlaşma yada sözleşme yapar. sözleşme işin aldığına, maliyetinin miktarına, başlangıç ve bitiş zamanlarına, her iki tarafın ahlaki ve yasal çerçeve içerisinde hareket edeceklerine dair mutabakat sağlayan resmi belgedir. Bu noktada birbirinin aynısı olmasa […]

DEVAMIReklam Ajansı Misyonu

Reklam ajansının misyonu, müşterilerinin ticari etkinliklerinin artmasını sağlamaktır. Bu noktada firmaların, markalaşma süreçlerinde, gerekli olan tüm malzemeleri ( kurumsal kimlik çalışması, kartvizit, logo, afiş, broşür, web v.b.) ajans hazırlar ve firmanın onayına sunar. Reklam ajansından hizmet alan, her hangi bir firmaya, kapsamlı, yenilikçi, farklı tasarımlar ile,  yürüteceği tanıtım kampanyasının ne kadar uzman ekiplerle hazırlanacağının bilgisini […]

DEVAMIReklam Ajansı

Günümüzde en büyük pazarlama tekniklerinden biri tanıtımdır. Reklam, Herhangi bir mal veya hizmet hakkında bilgi veren, film, oyun, görsel veya işitsel veya algısal materyaldir.  reklam ajansları,  tanıtımı bulunduğu bölgede, ülkede yaşayan ve tanıttıkları mal veya hizmeti kullanma potansiyeline sahip, insanlar için yaparlar. Yani kısaca ajans, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir köprü görevini üstlenir.
Reklam […]

DEVAMIReklam Ajansları Hakkında Bilgi

Reklam ajansları; firma, kurum ve kuruluşlarının halk yığınları ile aralarında iletişim kuran köprüdürler. Firmaların doğuşundan, gelebilecekleri en üst noktaya gelene kadar ki süreçte, destek ve bazen ayak görevini gören, kitle iletişim aracıdırlar. Onların işleri tanıtımdır. Hemen her şeyi tanıtabilir, hakkında bilgi verebilirler. Hatta ürün ve hizmetlerle ilgili toplumun yargılarını değiştirebilir, ilgilerini çekebilirler, ayrıca toplum tarafından […]

DEVAMIReklam Ajansları Derneği

Reklam ajansları derneği, aynı diğer sivil toplum kuruluşları gibi bir kuruluştur.  Sivil toplum kuruluşu olduğu için diğerleri ile aynı misyon ve vizyona sahiptirler. Kulvarları farklı olsa da aynı görevleri ifa ederler. Reklam sektöründe, faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşları (ajans, matbaa v.b.) üyelik sistemiyle kendi çatısı altında toplamaya çalışır. Bölgesinde reklamcılık alanında veya kendi tüzükleri […]

DEVAMIReklam Ajanslarının Yapısı Nasıl Olmalı?

Ürün veya hizmetlerin, fikirlerin, kişilerin, markaların tanıtım tasarımlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak üzere, kurulan reklam ajansları buna göre yapılanmış ve çeşitli departmanları, kendi bünyesine katmıştır. Genel kuruluş amaçları halk ile iletişimi kurmak olduğundan, iletişim, tasarım, medya, firma kurum ve kuruluşlarla ilişkili birimleri içerirler. Kimi birim halkla, kimi birim medya ile, kimi birim medya ile sürekli […]

DEVAMIReklam Ajansları Ne Yapar?

Reklam ajansları, yeni kurulan, zaten piyasada yaşamını sürdüren, firmaların gerek kendilerini, gerek ürettikleri ürün ve hizmetleri geniş halk kitlelerine tanıtır. Yeni kurulan firmaların pazara girişini destekler ve kolaylaştırır. Onun halk kitleleri tarafından tanınmasını ve kabul edilmesini, ürettiği ürünün, kitle tarafından satın alınmasını veya hizmetlerinin kullanılmasını sağlar. Firma yeni kurulmamış, zaten Pazar içerisinde bir yere sahipse […]

DEVAMIÖNCEKİ

SONRAKİ

Reklam.com.tr Ana Sayfa

?>