Reklam Analizi Nedir?

Reklam tasarımı, yapılmadan önce, bazı ön çalışmalara ihtiyaç duyar.  Reklamcı, içinde bulunduğu toplumun yapısını tanımak zorundadır. Toplumun yapısını tanımadan, piyasaya yeni bir ürün veya hizmeti veya piyasada var olan bir ürünü tanıtmak, reklamın başarısı açısından, geri dönülemez hataların yapılmasına neden olup, hem reklamcıya, hem reklam veren firmaya ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden içinde yaşanılan halk […]

DEVAMIReklam Analizi

Reklam tasarımı  yapılmadan önce, reklam ajanslarının, piyasa araştırma şirketlerine yaptırdığı, kamu yoklamasıdır. Reklam Veren firmanın, şimdiye kadar toplumda edindiği yeri ve müşterilerini tanıma anlamında, üretilen ürün ve hizmetin, toplum tarafından tanınma, kullanılma, satın alınma ölçümlerinin yapılması için kullanılan ölçüler sistemidir. En önemlisi de, hedef kitlenin ekonomik yönelimlerini, gelecek özlemlerini, günlük eğilimlerini, etkilendikleri noktaları, dikkatlerini nelerin […]

DEVAMIReklam Analizi Nasil Yapılır

Reklamın, pazarlama iletişiminin bir öğesi olmasından kaynaklı, pazarlama iletişimi adına yapılan bütün analizler, reklam analizlerinde kullanılabilmektedir. Bu noktada reklam, sesleneceği hedef kitleyi tanımayı hedefler. Onunla iletişim kurma yolunu ve yöntemini tespit edebilmek için, çeşitli araştırma ve analiz yöntemleri geliştirmiştir ve bunları uygulayarak, sonuçlar elde eder. Reklamın, hedef kitle analizinden elde ettiği bu sonuçlar, ona; […]

DEVAMIReklam.com.tr Ana Sayfa

?>