Pazarlama Dünyasının Haşarı Çocuğu: Gerilla Pazarlama

Gerilla Pazarlama terimi Jay Conrad Levinson tarafından yazılan bir pazarlama kitabı olmasına rağmen, içeriğinde bahsettiği pazarlama tekniği sadece kitabın başlığı olarak kalmadı. Temel prensip ürününe dair söyleyecek sözü olan firmaların bunu maliyeti en aza indirgeyerek ve farklı tekniklerle söylemesidir. Kısacası beklenmeyen bir anda, beklenmeyen bir şekilde tüketicinin karşısına çıkan reklamlar gerilla pazarlama taktiği kullanan reklamlardır. […]

DEVAMIGerilla Pazarlama Nedir?

Gerilla pazarlama teknikleri, ilk olarak 1960 yıllarında Amerika’da reklam sektöründe kullanılan bir yöntemdir. Sözcük anlamı ve pazarlama taktikleri birbiriyle örtüşmektedir. Kişilerin ummadığı veya beklemedikleri bir anda, beklemedikleri şekilde karşılarına çıkıp satış yapmak veya zihinlerinde yer etmektir. Bu yöntem küçük firmaların, büyük firmalarla rekabet edebilmesini sağlayan teknikleri içermektedir. Gerilla pazarlamanın amacı, kendi ürün ve hizmetlerine olan […]

DEVAMIGerilla Reklam ve Pazarlama

1-       Gerilla pazarlamada hayal gücü, zamanlama ve enerji belirlerken; geleneksel olanda bu süreci para belirler.
2-       Bu mecra küçük ölçekli işletmelere yöneliktir; geleneksel olanda ise büyük işletmelere daha uygundur.
3-       Geleneksel çalışmalarda satışın miktarı ve ya satış hacimleri değerlendirilirken; gerilla pazarlamada karlılık esastır. Önemli olan kar etmektir.
4-       Geleneksel çalışmalarda pazar geniş tutulurken; bu mecrada en iyi sonuç […]

DEVAMIGerilla Reklam

Gerilla pazarlama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak ve hızlı hareket ederek piyasadaki diğer rakiplerini demoralize edip kendine bir yer edinmesi veya pazar payını genişletmesi şeklindeki bir pazarlama tekniğidir.
Gerilla pazarlamada zamanlama çok önemlidir. Amaç az yatırımla çok iş yapmaksa piyasaların ve içinde bulunulan şartların çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. İyi bir […]

DEVAMIReklam.com.tr Ana Sayfa

?>