Etkinlik Pazarlaması

Kısaca bir mal ya da hizmetin, yapılan sosyal aktiviteler yoluyla tanıtılması olarak tanımlanabilecek olan “Etkinlik Pazarlaması ” hedef kitleye doğrudan ulaşabilen bir pazarlama türü olarak dikkat çeker. Özellikle hedef kitle ile markanın birebir ilişki kurabilme özelliğinden dolayı etkilerini daha kolay gözlemlemek mümkündür. Bu pazarlama türü reklam ajansları ya da etkinlik pazarlaması yapan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilir. […]

DEVAMIMillward Brown’dan 2011 Dijital Trend Tahminleri

Millward Brown’s Futures Group tarafından yayınlanan 2011 Dijital Tahmin raporunda 2011 için öngörülen dijital eğilimler belirlendi. Rapora göre son yıllarda giderek artan sosyal medya kullanım ve etkileşimi 2011 yılında da etkinliğini koruyacak. Bu da markaları çoklu çevrimiçi ortamlarda yer almaya yönlendirecek.
Rapora göre belirlenen 10 trend ise şöyle:
[…]

DEVAMINeden “Sadece” Reklam Yapmakla Yetinelim ki?

Ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan’ınkitabı ile aynı ismi taşıyan “Araç Mesajdır” cümlesini hemen herkes bir şekilde bir yerde duymuştur. McLuhan’a göre, mesajın içeriğinden çok nasıl söylendiği önemli olsa da, reklamcılıkta özellikle medya planlamasında mesajın kendisini yok saymak mümkün değildir. Not düşmeliyim ki, McLuhan’ın bu yazımı okuma şansı olsa bana biraz kızabilirdi. Bana kalırsa mesajın kendisi […]

DEVAMIİletişim ve Promosyon

İletişim ve promosyon pazarlama alanındaki en önemli becerilerden ikisidir. Daha geniş kapsamlı bir terim olan iletişim planlı ya da plansız olarak gerçekleşebilir. Genel anlamda alıcı olarak tanımlayabileceğimiz taraf üzerinde, pazarlanan ürün ya da hizmetin üretiminden alıcıya sunulduğu ana kadar olan süreçteki her unsur çeşitli izlenimler yaratır. Bütün bu izlenimler bütünsel pazarlama iletişimi olarak tanımlanır. Bütünsel […]

DEVAMIBaşarının Anahtarı “İletişim ve Saygı”

Bugün global markaların CEO’larını, gazete haberlerinden, reklam kampanyalarını sürdürürlerken, bu çerçevede düzenlenen bir etkinlikteki konuşmalarından takip ediyoruz. Hemen hepsi, konuşmalarının bir bölümünde, pazarlama ve reklamda, iletişimin önemine vurgu yapmadan geçemiyorlar. İster diyalog, ister görsel, ister işitsel olsun, iletişimin, pazarlamadaki başarının temeli olduğunu söylüyorlar. Son zamanlarda, özellikle Toyota markasının adını sıkça duyuyoruz. Marka agresif kampanyalarla, tüketicilerin […]

DEVAMIReklam Ajansları Yeniden Sınıflandırılıyor

Önceden, reklam ajansları, verdikleri hizmetlerin çerçevesine göre sınıflandırılıyordu. Şimdilerde ise konvansiyonel, dijital, inovatif veya geleneksel olarak adlandırılıyor. Bu ayrımın ortaya çıkışı, elbette yeni mecraların ortaya çıkması ve onların daha yaygın olarak kullanıldığının tespit edilmesiyle alakalıdır. Hangi sınıflama genel kabul görüyor? bu durum henüz tam olarak aydınlanmış değildir. Kimi reklamcı, yukarıdaki sınıflamayı desteklerken, kimisi de “bütünleşik […]

DEVAMIDijital Görsel İletişimde Yenilikler

Dijiboard network ağları kurulmaya başladı. İşte yepyeni bir mecra… İnsanların günlük yaşamlarında sık sık ziyaret ettikleri alışveriş merkezleri, sağlık merkezleri, hava limanları, eğlence merkezleri, üniversitelerin kampüsleri gibi yerlere konulan dijital bord’lar, plazma ekranlardan oluşuyor. 32”, 42”, 50”, 55”, 65” ekranlar kullanılıyor. İçlerinden bazıları, video wall, LED olup gözlüksüz izlenebilen 3D ekranlar da kullanılıyor. Bunlar […]

DEVAMIMobil Pazarlama

Bilinen Klasik pazarlama iletişimi değişiyor. Gerçi tüketicilerin her geçen gün isteklerinin, eğilimlerinin değiştiği biliniyordu. Fakat işin içine teknoloji de girince, değişen sadece istekler ve eğilimler olmamaya başladı. Eskiden tüketicilerin, firmaların satış noktalarına gelmesi, ürün veya hizmetleri incelemesi için tanıtım kampanyaları sürdürülüyordu. Fakat bugün, internetin de ortaya çıkmasıyla, firmalar, tüketicilerin satış noktalarına gelip gelmemesini önemsememeye başladı. […]

DEVAMIİletişimin Unsurları

Bizler, yaşadığımız her an birleriyle, bir şeylerle sürekli iletişim kurarak yaşayan insanlarız. İletişimin tanımı itibariyle; iki ya da daha fazla insanın birbirleriyle kurduğu fikir, düşünce alışverişidir. İletişim, kişilerin, dili aracı olarak kullanarak birbirlerine düşüncelerini, fikirlerini ilettikleri bir süreçtir. Bu, aynı zamanda hareket, mimik, davranışlarla kurulabilmekte ve yine aynı şekilde, fikirler ve düşünceler karşıdaki kişilere iletilebilmektedir. […]

DEVAMIDeğişiyoruz!

Reklam denince ilk akla gelenlerden bir tanesi mecralardır, üst kimliği Pazarlama’nın altında reklam bir iletişim aracı olarak rolünü oynar. Pazarlama açısından bir başka gözle baktığımızda, iletişimi insanlara erişmek olarak tanımlayabiliriz. Burada bahsettiğimiz geleneksel reklam mecraları ve bu mecraları kullanarak tek yönlü bir iletişim hali(ydi), ama değişen birşeyler var, yaşamımız! Teknolojinin ve yeniliklerin yaşamımıza kattığı önemli […]

DEVAMIÖNCEKİ

Reklam.com.tr Ana Sayfa

?>