Geleneksel Medya Gelişen Teknolojinin Gerisinde mi?

Günümüzün gelişen, değişen ve çeşitlenen mecraları içinde geleneksel medyaya sıklıkla yöneltilen eleştirilerin başında teknolojik gelişmelere uygum sağlayamadığı, dijital çağa ayak uyduramadığı geliyor. Ancak burada belirtmek gerekiyor ki başta televizyon olmak üzere geleneksel medya dijital dünyaya uyum sağlamak noktasında onunla etkileşime girerek bir anlamda dönüşüm gerçekleştiriyor. Klasik anlayış içerisinde geride kalmış gibi görünse de, uygulamalar açısından […]

DEVAMINeden “Sadece” Reklam Yapmakla Yetinelim ki?

Ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan’ınkitabı ile aynı ismi taşıyan “Araç Mesajdır” cümlesini hemen herkes bir şekilde bir yerde duymuştur. McLuhan’a göre, mesajın içeriğinden çok nasıl söylendiği önemli olsa da, reklamcılıkta özellikle medya planlamasında mesajın kendisini yok saymak mümkün değildir. Not düşmeliyim ki, McLuhan’ın bu yazımı okuma şansı olsa bana biraz kızabilirdi. Bana kalırsa mesajın kendisi […]

DEVAMIDeğişiyoruz!

Reklam denince ilk akla gelenlerden bir tanesi mecralardır, üst kimliği Pazarlama’nın altında reklam bir iletişim aracı olarak rolünü oynar. Pazarlama açısından bir başka gözle baktığımızda, iletişimi insanlara erişmek olarak tanımlayabiliriz. Burada bahsettiğimiz geleneksel reklam mecraları ve bu mecraları kullanarak tek yönlü bir iletişim hali(ydi), ama değişen birşeyler var, yaşamımız! Teknolojinin ve yeniliklerin yaşamımıza kattığı önemli […]

DEVAMIReklamcılıkta Medya Kullanımı

Reklamcılıkta medya kullanımı, yaratıcı tasarımla aynı öneme sahiptir. Hatta bazı durumlarda tasarımın önüne bile geçebilecek kadar önemli bir konudur. Çünkü reklamın mesajları, medya yani kitle iletişim araçlarını kullanarak tüketiciye ulaşmaktadır. Kitle iletişim araçları, firmalar ile tüketiciler arasındaki iletişim köprüsü görevindedir. Firmaların, ajanslara hazırlattıkları tanıtım kampanyaları, medya aracılığıyla tüketiciye ulaştırılmaktadır. Kimi televizyonu, radyoyu, sinemayı, kimi basılı […]

DEVAMIReklam.com.tr Ana Sayfa

?>