Reklamın Tek Yönlü İletişimi Değişiyor

Pazarlamanın dinamikleri içinde üzerinde en çok konuşulan öğe olan reklam aynı zamanda da, pazarlama çalışmalarında sonuç açısından en çok şeyin de beklendiği öğedir. Hem tüketiciler hem de üreticiler açısından her zaman tartışılan reklam kavramı günümüz iletişim ve pazarlama anlayışı içinde, neredeyse hayatımızın her alanında yer alıyor ve tüketiciler olarak her an reklama maruz kalıyoruz. Reklamları […]

DEVAMIPazarlama Stratejilerinde Eski ve Yeni Mecra Karmaşası

Normalde reklam ajansı, markalar için strateji oluştururken, bununla ilgili teknikleri, taktikleri üretir. Bütünlüklü konseptlerle tüketicinin etrafını çepeçevre kuşatır. Oluşturduğu her kampanyanın her uygulamanın, özel bir temaya sahip olmasını sağlar. Ajans, pazarlama iletişimini, markanın amaçlarına hizmet edecek bütün uygulamaları dahil ederek, tüketicilerin emsalsiz deneyimler yaşayabilmesi için kurgular. Eski, yeni gibi bir ayırıma gitmeden hepsini kapsayarak hareket […]

DEVAMIPazarlamada Eşik Bekçisi Kavramı

Eşik bekçisi kavramı Kurt Lewin’in 1947’de evle ilgili yiyecek alışverişi kararlarını ele alan bir çalışmasına dayanır. Enformasyonun her zaman eşik alanları olan bazı kanallardan geçerek aktığını, enformasyon ve malların kanallarda ilerlemesine bu akış içerisinde kişisel eşik bekçileri tarafından karar verildiği varsayılır. En basiti ajanslardan gelen haberleri seçen editörler eşik bekçileri olarak nitelendirilebilir. Ajanslardan havuza düşen […]

DEVAMIİletişimsel Pazarlama Faaliyetleri

Pazarlama iletişimini kısaca bir ürünün, hangi fiyat aralıklarında , nerede, ne gibi bir promosyonla, nasıl konumlandırılacağı olarak tanımlayabiliriz. Bu kavramlar son yıllarda sadece ticari pazarlamada değil, aynı zamanda ticari ortamlar dışında da kullanılmaya başlamıştır. Bu tarz pazarlama çalışmaları toplumsal pazarlama olarak adlandırılır. Toplumsal pazarlama modelleri daha çok sağlık kampanyaları, büyük felaketler sonrasında mağdur olan kişilere […]

DEVAMIPazarlama İletişiminde Şöhret Figürü

Burada kastedilen, pazarlama iletişiminde ünlü simaların kullanılmasıyla, tüketicilerin özdeşleştirme yapmalarıdır. Her sınıftan, her düşünceden, ekonomik standarttan v.s.’lere mensup kişilerin, etkisi altında oldukları bir ünlü kişi bulunmaktadır. Bu anlamda varlığını sürdüren kişilerle firmaların markaları, ürünleri veya hizmetleriyle duygusal anlamda ilişkilendirilmesinin, pazarlama iletişimini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Normalde insanlar, şöhretleri kendi alanlarında yaptıkları etkinliklerde veya çalışmalarda görmekte […]

DEVAMIReklam.com.tr Ana Sayfa

?>