Reklam Ajansları İşe Alımlarda Tutku ve Yaratıcılığa Önem Veriyor

İyi bir reklamcı olmak ve kaliteli bir reklam ajansında çalışmak istiyorsanız, işini severek yapmak ve yaratıcı olmak konularını ciddiye almanız gerekiyor. Çünkü reklam ajansları, yeni personel işe alacakları zaman işini tutkuyla yapan ve yaratıcı kişileri tercih ediyor.
İşini severek ve tutkuyla yapan personel, daha enerjik ve yenilikçi oluyor. Bunların yanında, sorunlarla karşılaşıldığında bunları çözebileceğine inanmaya daha […]

DEVAMIReklam Ajanslarının Müşteri Kaybetmesinin Garantili Yolları

1. Yanlış İletişim Kurun
Reklam ajansları için şüphesiz en önemli konu iletişimdir. Müşterinizle çok az iletişim kurun veya firmanızda birkaç kişi birden iletişimden sorumlu olsun ve hepsi farklı farklı bilgiler ve verilerden bahsetsin. Müşterinize dair gelişmelere tam hakim olmadığınız halde bir şeyler söyleyin, canlarının sıkkın olduğu zamanlarda çalışanlarınız müşterilere firmanızı şikayet etsin ve başka müşterilerinize ait […]

DEVAMIFirmalar Açısından Reklam Ajanslarıyla Çalışmanın Avantajları

Günümüzde küçük ya da büyük reklam ve tanıtım çalışması yapmayı planlayan bütün işletmelerin bir reklam ajansıyla çalışmaları neredeyse zorunlu hale geldi. Hemen her işletme kendi bünyesinde reklam ve pazarlamadan sorumlu bir birim bulundursa da, giderek çeşitlenen mecralar, dijital medyanın artan etkinliği ve çeşitliliği, hedef kitlelere ulaşmanın giderek zorlaşması gibi nedenlerle firmalar reklam ajanslarının profesyonel hizmetlerinden […]

DEVAMIGlobal Markalar Neden Reklam Ajanslarıyla Yollarını Ayırıyor

Son zamanlarda, reklamla ilgili çıkan haberlerde, sürekli, global markaların bağlı oldukları reklam ajanslarını değiştirdiklerini okumaktayız. Global markalar, geçmişte oldukça başarılı işlere imza atmış, yaratıcı reklam çalışmaları yapmış, markayı amaçlarına epey yaklaştırmış olan reklam ajanslarını neden değiştirme gereği duymaktadır? Bu sorunun cevabı, daha yaratıcı, daha başarılı yeni bir reklam ajansı bulmalarıyla mı ilgilidir? Yoksa çalışmakta oldukları […]

DEVAMIReklam Ajansında Nasıl İş Bulunur?

Reklam ajansları, reklam alanında bilgi ve beceri sahibi çeşitli insanları istihdam etmektedir. Buralarda iki tip grup çalışmaktadır; çizer grubu ve fikir grubudur bunlar. Çizer grubunun içinde, grafikerler ve tasarımcılar çalışmaktadır. Bunların da kendi aralarında, ayrıldıkları noktalar bulunmaktadır. Diğer grup, yani fikir grubunda ise; reklam metin yazarları, sanat yönetmenleri bulunmaktadır. Bunların her ikisini de denetleyen […]

DEVAMIReklam ve Ajanslar

Günümüzün gittikçe büyüyen ekonomik yapılar içerisinde, pazarlama yöntemlerinin önemli bir öğesi olan reklam; geniş halk yığınları ile üretici firmalar arasında bir iletişim köprüsü görevini görmektedir. Tanıtım konusunun her bir alanında uzmanlaşmış kadroların bünyesinde çalıştığı kurumlara ajans denmektedir. Ajanslar tanıtımı tasarlar ve yayınlanmasını veya uygulanmasını sağlarlar. Yalnız, biz burada reklam ajanslarından bahsetmekteyiz. Dünya ekonomisinin dev pazarında […]

DEVAMIReklam Ajansı Nedir?

Reklam ajansı, tasarım ve yayımı konusunda uzmanlaşmış kurumlardır. Tanıtım yapımı ve yayımı konusuna giren bütün konularda, uzmanlaşmış bölümleri kendi bünyesinde bulundurarak, bütünlüklü tanıtım üretir ve geniş halk yığınlarına iletir. Ajans, firmanın işini, etkili, çarpıcı, farklı, anlaşılır konu ve malzemelerle tasarlamaya gayret eder.  Bu gayretin üzerine bir de,  tanıtım araçlarının doğru seçilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, mesajlarını, tanıtımlarını […]

DEVAMIReklam Ajansı Vizyonu

Reklam ajansının vizyonu çerçevesinde, kurduğu iş ilişkilerinin sağlığı ve verimliliğini önemsemeli, kalite anlayışının, hem firmalar arasında, hem de halk yığınları arasında yaygınlaşmasını sağlamalıdır. Uzun vadeli iş ortaklıklarını, iş/hizmet alışverişinin sevgi ve saygı, güvene, dürüstlük anlayışına bağlı hale getirmelidir. Bu anlamda reklam ajansı, firma ile tam bir işbirliği içinde çalışmalı ve verdiği hizmetin kalitesini korumak ve […]

DEVAMIReklam Ajansı Misyonu

Reklam ajansının misyonu, müşterilerinin ticari etkinliklerinin artmasını sağlamaktır. Bu noktada firmaların, markalaşma süreçlerinde, gerekli olan tüm malzemeleri ( kurumsal kimlik çalışması, kartvizit, logo, afiş, broşür, web v.b.) ajans hazırlar ve firmanın onayına sunar. Reklam ajansından hizmet alan, her hangi bir firmaya, kapsamlı, yenilikçi, farklı tasarımlar ile,  yürüteceği tanıtım kampanyasının ne kadar uzman ekiplerle hazırlanacağının bilgisini […]

DEVAMIReklam Ajansı

Günümüzde en büyük pazarlama tekniklerinden biri tanıtımdır. Reklam, Herhangi bir mal veya hizmet hakkında bilgi veren, film, oyun, görsel veya işitsel veya algısal materyaldir.  reklam ajansları,  tanıtımı bulunduğu bölgede, ülkede yaşayan ve tanıttıkları mal veya hizmeti kullanma potansiyeline sahip, insanlar için yaparlar. Yani kısaca ajans, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir köprü görevini üstlenir.
Reklam […]

DEVAMIÖNCEKİ

Reklam.com.tr Ana Sayfa

?>